HOT CHOCOLATE

CLASSIC HOT CHOCOLATE                         25 QR

GOLD CHOCOLATE CUP                              55 QR

NUTTY                                                           28 QR

CEREMONIAL CUP                                       14 QR

CEREMONIAL JAR                                       31 QR

ICED CHOCOLATE                                       25 QR

 

HOT CHOCOLATE WINTER EDITION           25 QR

CHOCOLATE MACCHIATO                          25 QR

CLASSIC HOT CHOCOLATE                         25 QR

GOLD CHOCOLATE CUP                              55 QR

NUTTY                                                           28 QR

CEREMONIAL CUP                                       14 QR

CEREMONIAL JAR                                       31 QR

ESPRESSO SINGLE                                       14 QR

ESPRESSO DOUBLE                                     16 QR

ESPRESSO MACHIATTO                               18 QR

AMERICANO                                                20 QR

 

CAFFÈ LATTE                                                21 QR

 

CAPPUCCINO                                               21 QR

V60 COFFEE                                                 21 QR

RAPH COFFEE                                              23 QR

FLAT WHITE                                                  21 QR

SPANISH LATTE                                              23 QR

CORTADO                                                     21 QR

 

VANILLA LATTE                                            27 QR

MOCHA                                                         27 QR

CARAMEL MACHIATTO                               27 QR

TOFFEE NUT LATTE                                    27 QR

ROSE LATTE                                                 27 QR

GAHWA CUP                                        8 QR

GAHWA JAR                                      24 QR

 

TURKISH COFFEE                                        27 QR

 

FREDDO ESPRESSO                                    20 QR

FREDDO AMERICANO                                  21 QR

FREDDO CAPPUCCINO                               23 QR

FREDDO CAFÉ LATTE                                 23 QR

ICED SPANISH LATTE                                  28 QR

ICED VANILLA LATTE                                  28 QR

ICED MOCHA                                               28 QR

ICED CARAMEL MACHIATTO                      28 QR

ICED TOFFEE NUT LATTE                           28 QR

ICED ROSE LATTE                                        28 QR

TEA

FINE TEA SELECTION                                   15 QR

CACAO TEA CUP                                          15 QR

WATER

SAN PELLEGRINO SPARKLING                      8 QR

EVIAN STILL (330 ML)                                   8 QR

EVIAN STILL (750 ML)                                  12 QR

© GOLDEN GAZELLE CHOCOLATE