BAKERY

PAIN AU CHOCOLAT                                  8 QR

CHEESE                                                      8 QR

CROISSANT                                                 8 QR

ZAATAR                                                      8 QR

CHOCOLATE CHIP COOKIES                   10 QR

OATMEAL COOKIES                                     10 QR

ORANGE TEA CAKE
SLICE                                                           15 QR
WHOLE                                                       75 QR

CARROT TEA CAKE
SLICE                                                           15 QR
WHOLE                                                       75 QR

BANANA TEA CAKE
SLICE                                                           15 QR
WHOLE                                                       75 QR

CHOCOLATE TEA CAKE
SLICE                                                           15 QR
WHOLE                                                       75 QR

HAZELNUT TEA CAKE
SLICE                                                           15 QR
WHOLE                                                       75 QR

MINI BROWNIE                                          10 QR

CLASSIC BROWNIE                                          15 QR

GGC TRAVEL CAKE PISTACHIO                15 QR

GGC TRAVEL CAKE CARROT                    15 QR

GGC TRAVEL CAKE CHOCOLATE             15 QR

GGC TRAVEL CAKE VANILLA                    15 QR

GGC TRAVEL CAKE RED VELVET             15 QR

TRAVEL CAKES SMALL
HARVEST PLATTER OF 12 PCS              180 QR

TRAVEL CAKES BIG
HARVEST PLATTER OF 24 PCS             360 QR

© GOLDEN GAZELLE CHOCOLATE